سیل

خسارت سیل در مراغه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی ، محمد باقر هنربر با بیان اینکه روستاهای پیر بالا و سیدلو در...