مدیریت بحران

برگزاری رویداد مدیریت بحران ایران قوی ۱۴۰۱ فرصتی مناسب برای ارائه ظرفیت ها، تبادل اطلاعات و گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی استان است

مدیر کل مدیریت بحران استانداری هرمزگان از برگزاری اولین مدیریت بحران ایران قوی1401 خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره...