ایران در رده سی و چهارم حوادث و بلایای طبیعی جهان

رئیس اداره کل حوادث بیمه کشاورزی کشور گفت: ایران در میان ۴۰ کشور جهان در شدت حوادث و بلایای طبیعی ‌در رده ۳۴ قرار دارد.

به گزارش خبر‌گزاری فارس از شیراز، محمد رحمانی، ظهر امروز  در‌ نشست‌ تخصصی مشترک صندوق بیمه کشاورزی‌ در جمع خبرنگاران‌ اظهار کرد: تا کنون ۱۱۶ محصول و ۱۵۰ نوع کشاورزی زیر‌ پوشش صندوق بیمه کشاورزی‌ قرار گرفته‌اند.

وی افزود: با احتساب تنوع محصول کشاورزی ۹۶ درصد مالکیت مربوط به بخش‌ خصوصی و ۹۸ درصد مربوط به بخش دولتی است و در این مورد خدمات بیمه در‌ قالب علائق، خلاقیت، اخلاق، عزت و‌ اعتماد به‌نفس به‌عنوان مهم‌ترین‌ ضروریات  بیمه در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: بیمه خودرو شخص ثالث اجباری است ولی تا کنون ۸۰  درصد بیمه هستند و نیاز به‌‌‌ بازنگری وجود دارد.

رئیس اداره کل آموزش و ترویج بیمه کشاورزی‌ تصریح کرد: نفع بیمه‌پذیر، حق‌ثبت، اصل علیت، نسبیت و غرامت از جمله‌ اصول‌ صندوق بیمه کشاورزی‌ است.

میزان حق بیمه پرداختی به کشاورزان ۴۰ برابر شده  است

در ادامه این نشست، معاون خدمات بیمه ای استان فارس نیز اظهار داشت: استان فارس یکی از استان هایی است که از لحاظ محصولات  و تنوع اقلیمی‌ در‌ جایگاه ویژه ای قرار دارد و در این‌ راستا تنها متولی حمایت از‌ خسارت‌دیدگان بخش‌ کشاورزی، صندوق بیمه است.

پژمان پزشکی خاطر نشان‌کرد: فارس‌ با داشتن ۵۶ شعبه، 9۹ شرکت، ۱۰۰ دفتر، ۲۱۰ کارگزار‌ بخش خصوصی، ۱۱ ناظر‌ و‌ نیز‌ بخش های زیر‌مجموعه‌ صندوق بیمه استان‌ شامل آبزیان، ابنیه،  محصولات دامی، زراعی، باغبانی، طیور، ماشین آلات و منابع آبی خدمات‌ بیمه ای ارائه می کند.

وی تصریح کرد: صندوق بیمه کشاورزی در مدت پنج سال گذشته تا‌کنون‌ هزار و ۸۵۸ میلیارد‌ ریال حق بیمه دریافتی و پنج میلیارد و ۲۲۵ میلیارد ریال غرامت پرداخت شده دارد که با‌ احتساب این میزان  مبلغ حق بیمه ۴۰  برابر‌ بوده است.

فناوری نوین‌‌ در تولید سامانه

رئیس فناوری‌ اطلاعات‌ صندوق‌ کشاورزی در‌ ادامه‌ نشست ‌در مورد قابلیت های سامانه بیمه کشاورزی گفت: بهره گیری از فناوری های نوین در طراحی و تولید‌ سامانه از جمله این‌ قابلیت ها است.

اسماعیل ضیا بیان داشت: اعتبارسنجی اطلاعات مشتریان‌ از طریق ارتباط سیستمی با سامانه‌های قابل تولید، ارائه‌ سرویس های بر‌خط بیمه گری و ارزیابی خسارت سامانه‌های هوا شناسی‌‌ کشور‌ و‌ مدیریت‌ محورهای خسارت‌ و‌‌ پرداخت‌ غرامت‌ از دیگر رویکرد‌های صندوق‌‌ بیمه کشاورزی است.

ثبت‌ درخواست از طریق‌ پرتال مشتریان

مسئول‌ واحد حقوقی صندوق‌ بیمه‌ کشاورزی‌ در ادامه این نشست افزود: ثبت درخواست خسارت‌ از طریق سامانه پرتال‌ مشتریان‌ و استفاده از‌ توان‌ تخصصی و حرفه ای تشکل های‌ صنفی‌ بخش‌کشاورزی‌ از‌ جمله خدمات‌ حقوقی‌‌ در بخش کشاورزی‌ است.

سارو احمدی گفت: آسان سازی‌ ثبت خسارت و عدم نیاز به‌ مراجعه حضوری بیمه‌گذاران خسارت دیده از دیگر خدمات حقوقی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.