در هفته گذشته در دماوند وچندشهر دیگر زلزله رخ داد

در پی زلزله‌ ۵.۱ که بامداد روز جمعه، ۱۹ اردیبهشت ماه در شهر دماوند رخ داد، استان تهران نیز به لرزه درآمد و دامنـه احساس این زمین‌لرزه به استان‌های مازندران، سمنان، البرز و قم نیز رسید. رو مرکز این زلزله در مجاورت روستای “مشا” در شـمال شـهر دماونـد قـرار داشت و شبکه ملی شتاب‌نگاری زلزله این زمین‌لرزه را در بیش از ۴۰ ایستگاه شتابنگاری در استان‌های تهران، سمنان، مازندران و قم ثبت کرده است. آنچه دیگران میخوانند :

استان تهران در پهنه‌ای از سرزمین ایران قرار گرفته که از منظر لرزه‌خیزی جایگاه ویژه‌ای دارد. وجود گسل‌هـای متعـدد و لرزه‌زا مانند گسل “شمال تهران”، “مشا”، “گسل ری”، “پیشوا” و ده‌ها گسل بزرگ و کوچک در این پهنه، جوان زمین ساختی و سابقه رویداد زمین‌لرزه‌های تاریخی در آن، ریسک رویداد زلزله در این استان را به شدت بالا بـرده اسـت. تمرکـز جمعیـت، مراکز سیاسی و اقتصادی و چندین پارامتر تاثیر گذار دیگر آسیب پذیری این استان را برای مسئولین و مردم بسیار حسـاس کرده است.

شرق استان تهران از نظر لرزه خیزی بسیار فعال‌تر و رویداد زمین‌لرزه‌های کوچک و متوسط در این پهنه بیشتر از غرب استان بوده است به گونه‌ای که مناطق پیرامـون گسـل‌هـای مشـا و فیروزکوه از فعالیت بیشتری برخواردار است و زمین‌لرزه ۱۹ اردیبهشت نیز در ادامه رویداد لرزه‌های سـالیان اخیـر اتفـاق افتاد.

ازمیان ۴۰ ایستگاه ثبت کننده زمین‌لرزه ۱۹ اردیبهشت، ۱۴ ایستگاه این رویداد را با شتابی بالاتر از ۱۰ سانتی‌متر بـر مجـذور ثانیـه ثبـت کرده‌اند که تقریبا تمام آنها به غیر از ایستگاه “ارجمند”، در غرب رومرکز قرار داشته‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.