خسارت میلیاردی سیل به منابع طبیعی سمنان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان سمنان، محمد رضا رجبی افزود: سیلاب در مسیر حرکت خود به دلیل سرعت بالا موجب تخریب اراضی کشاورزی و عرصه‌های مرتعی و در نتیجه فرسایش خاک می‌شود.
وی ادامه داد: بیشترین خسارت به عرصه‌های منابع‌طبیعی و کشاورزی ناشی از سیل فروردین امسال به ترتیب مربوط به شهرستان شاهرود و مهدیشهر است.
وی بیان کرد: سیل فروردین امسال ۴۲ میلیارد و ۹۷۸ میلیون ریال به عرصه‌های منابع‌طبیعی و کشاورزی شهرستان شاهرود و ۲۱ میلیارد و ۱۶۳ میلیون ریال به عرصه‌های منابع طبیعی مهدیشهر خسارت زد.
رییس اداره کنترل سیل و آبخوانداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان گفت: سه میلیون و ۷۰ متر مکعب سیلاب ناشی از بارش‌های فروردین امسال در سازه‌های آبخیزداری کنترل شد که بیشترین حجم کنترل سیلاب به وسیله سازه‌های آبخیزداری در فروردین امسال مربوط به شهرستان مهدیشهر و گرمسار بود.
وی تصریح کرد: یک میلیون و ۶۲۵ هزار مترمکعب سیلاب در مهدیشهر و ۶۴۰ هزار مترمکعب سیلاب در شهرستان گرمسار به وسیله سازه‌های آبخیزداری مهار و کنترل شد.
وی گفت : سیل فروردین امسال سه‌ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال به سازه‌های آبخیزداری استان مانند بند خاکی و بند سنگ و ملات خسارت وارد کرد و بیشترین خسارت به‌سازه‌های آبخیزداری ناشی از سیل فروردین امسال مربوط به شهرستان آرادان است.
رییس اداره کنترل سیل و آبخوانداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان تصریح کرد: ۸۷ میلیارد و ۷۷۱ میلیون ریال مجموع برآورد خسارت ناشی از سیل فروردین امسال به سازه‌های آبخیزداری، عرصه‌های منابع‌طبیعی و کشاورزی و بناهای در مسیر سیلاب است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.