افزایش دامنه خشکسالی در خراسان رضوی / افت شدید آب های سطحی / لایروبی رودخانه های خطرآفرین ادامه دارد

افزایش دامنه خشکسالی و کاهش بارندگی در سال‌های اخیر سبب افت شدید آب‌های سطحی و کاهش دبی چاه‌ها شده و به دلیل نزدیک بودن آب‌های شور به شیرین، منابع زیرزمینی به تدریج در معرض شوری و کاهش کیفیت قرار گرفته‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.