تشریح اقدامات حوزه درمان غیرمستقیم تامین اجتماعی برای مقابله با کرونا

تهران – ایرنا- معاون درمان سازمان تامین اجتماعی اقدامات به‌عمل آمده در حوزه درمان غیرمستقیم این سازمان در زمینه مقابله با بیماری کووید ۱۹ را تشریح کرد.

به گزارش روز یک شنبه از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی،  امیرعباس منوچهری اظهار داشت: اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی نظارت و بازرسی از مراکز طرف قرارداد تا اطلاع ثانوی با لحاظ شرایط استانی به مدیریت درمان استان محول شده است.

وی افزود: همچنین اعتبار دفترچه های درمانی که تا پایان بهمن ماه سال جاری دارای اعتبار بودند، با توجه به اعلام قبلی تا پایان فروردین ۱۳۹۹ بدون نیاز به مراجعه حضوری بیمه شدگان، تمدید شدند و سقف تعدادی و ریالی مراکز طرف قرارداد نیز با لحاظ شرایط استانی به مدیریت درمان استان محول شده است.

به گفته منوچهری واحدهای طرف قرارداد سرپایی اعم از داروخانه ها، مراکز پاراکلینیک و پزشکان می‌توانند نسبت به بارگذاری فایل نسخ و انجام پذیرش غیر حضوری اقدام کنند و اسناد کاغذی را نزد خود نگهداری و از خرداد ۹۹ به بعد جهت انجام پذیرش به واحد پذیرش دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی ارائه نمایند.

معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی گفت: پزشکان فعال در سامانه نسخه الکترونیک نیز می‌توانند نسبت به بارگذاری فایل اکسل و یا ثبت رکورد به رکورد مطابق روال جاری اقدام نموده و اسناد کاغذی خود را از خرداد ۹۹ به بعد به واحد پذیرش دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی ارائه کنند.

منوچهری با تأکید بر اینکه همکاران مرتبط با پذیرش، انتقال، رسیدگی به نسخ و صورتحساب‌های ارائه شده و تایید نسخ دارویی و پاراکلینیکی ملزم به استفاده از وسایل حفاظتی و رعایت اصول بهداشتی هستند، اظهار داشت: نسخ و صورتحساب‌های ارائه شده از سوی مراکز طرف قرارداد به واحد پذیرش، در کیسه های پلاستیکی یا کارتن مناسب بسته بندی مجدد شده و رسید پذیرش بر اساس برگ درخواست مرکز ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: رسیدگی به اسناد سرپایی ارائه شده حداقل دو هفته بعد از زمان پذیرش و با رعایت اصول بهداشتی انجام می‌شود و استفاده حداکثری از سامانه نسخه الکترونیک سازمان تاًمین اجتماعی جهت کاهش انتقال ویروس از طریق دفترچه های درمانی مورد تاًکید قرار دارد.

معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی در خصوص نسخ دارویی و پاراکلینیکی گفت: اعتبار پرونده های دارویی بدون نیاز به مراجعه حضوری بیمار به مدت دو ماه تمدید شده است و همچنین سقف ریالی قابل تاًیید از سوی داروخانه های طرف قرارداد برای بیماران پرونده ای هشت میلیون تومان و برای بیماران غیر پرونده ای سه میلیون تومان تعیین شده است.

وی گفت: تا اطلاع ثانوی فقط لیست داروهای دارای دستورالعمل خرید راهبردی نیاز به تشکیل پرونده دارند و سایر داروها بدون تشکیل پرونده قابل ثبت، تاًیید و محاسبه خواهند بود.

به گفته منوچهری اخذ گواهی پزشک جهت تشکیل پرونده دارویی تا اطلاع ثانوی حذف شده و فاصله زمانی ۱۸۰ روز برای انجام خدمات سی تی اسکن  تا اطلاع ثانوی حذف می‌شود و تجویز آن از سوی همه پزشکان مورد قبول است. از طرفی جهت کاهش تردد بیماران پرونده ای مانند بیماران پیوندی و خاص سهمیه دارویی به صورت سه ماهه تعلق گرفت.

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی اضافه کرد: تشکیل پرونده دارویی بدون نیاز به حضور بیمار نیز طراحی و به مورد اجرا گذارده شد تا بیماران بدون مراجعه به دفاتر بتوانند پرونده دارویی تشکیل دهند تا ضمن کاهش رفت و آمد بیماران از شیوع بیشتر بیماری کووید ۱۹ جلوگیری شود.

تشریح اقدامات حوزه درمان غیرمستقیم تامین اجتماعی برای مقابله با کرونا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.