مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران: قیمت گاز واقعی نیست

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران: قیمت گاز واقعی نیست

به گزارش اقتصاد شهروند، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: قیمت پایین گاز در کشور، رغبتی برای صرفه جویی در میان مشترکان ایجاد نمی‌کند و عمدتا مدیریت مصرف از سوی بخش خانگی برای جلوگیری از هدر رفت انرژی صورت نمی‌گیرد.

حسن تربتی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در گردهمایی شرکت‌های دانش بنیان و استارت آپ‌های صنعت نفت و ارائه نیاز‌های فناورانه محل پژوهشگاه صنعت نفت با اشاره به مصرف گاز در کشور اظهار کرد: میزان مصرف گاز در بخش خانگی به عدد بی سابقه ۶۲۵ میلیون متر مکعب رسید و نیاز به مدیریت مصرف گاز در کشور احساس می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز تصریح کرد: قوانین موجود با رعایت شرایطی اجازه سرمایه گذاری برای مدیریت مصرف را می‌دهد و در این خصوص راه‌های زیادی وجود دارد، اما مشکل در محوه پیاده سازی و قیمت گاز است.

وی افزود: قیمت پایین گاز در کشور، رغبتی برای صرفه جویی در میان مشترکان ایجاد نمی‌کند و عمدتا مدیریت مصرف از سوی بخش خانگی برای جلوگیری از هدر رفت انرژی صورت نمی‌گیرد.
تربتی اظهار کرد: نیروگاه‌های برق کشور به دلیل فرسودگی بازدهی کمی دارند و ۶۵ درصد گاز تحویلی می‌سوزانند و باعث آلودگی محیط زیست می‌شوند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز عنوان کرد: افزایش تولید به تنهایی برای پاسخگویی مصرف کافی نیست و باید مدیریت مصرف در بخش خانگی و تجاری داشته باشیم.

وی افزود: مشکلات مربوط به کمبود منابع مالی در اولویت دوم و سوم قرار دارد و عمدتا نیاز به ایده خاصی در این حوزه هستیم.

تربتی بیان کرد: اراده خوبی در وزارت نفت برای استفاده از استارت آپ‌ها ایجاد شده و پارک فناوری برای گردهمایی استارت آپ‌ها ایجاد شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.