ارزیابی خلاء های قانونی زیست محیطی در برخورد با واحدهای آلوده کننده شهر تهران

محیط زیست
دانلود مقاله رشته محیط زیست ارزیابی خلاء های قانونی زیست محیطی در برخورد با واحدهای آلوده کننده شهر تهران چکیده مسائل مربوط به محیط زیست و مبارزه با آلودگی و تخریب آن همانند بسیاری از موضوعات اجتماعی به دور از مسائل حقوقی نبوده و جنبه های گوناگون حقوقی به‌دنبال دارد. شهر تهران به عنوان پایتخت ایران با مساحت حدود 600 کیلومتر و جمعیتی حدود 5/6 میلیون نفر بیش از 30٪ از کل صنایع کشور را در بر دارد. در تهران هر روز بیشتر از 800 تن زباله خانگی بدون بازیافت با هزینه ای بسیار دفن شده و هر روز به طور متوسط بیشتر از 1500000 مترمکعب آب شهر تهران در واحدهای تولیدی به فاضلاب تبدیل می‌شود. صنایع تهران و اطراف آن سهم بسزایی بعد از تردد خودروها در بروز آلودگی های محیط شهری دارند. هدف از این مطالعه بررسی خلاء های قانونی در مجموعه قوانین و مقررات محیط زیست انسانی، همچنین ارائه راهکارهای لازم برای برخورد اصولی مراجع قضایی با مسئولان کارخانه‌ها، کارگاهها و غیره است. ارزیابی‌ها نشان داد که اعمال برخی موارد از جمله جلوگیری از گسترش بی رویه کارخانه‌های صنعتی در فضای مسکونی تهران، به روز شدن قوانین و مقررات، اعمال یکسان قوانین در خصوص خاطیان، تعطیل کردن واحدهای آلوده کننده و … می توانند در برقراری محیط زیست سالم شهر تهران مؤثر واقع شوند. کلید واژه: صنایع تهران محیط زیست تهران آلاینده های محیط زیست مقررات زیست محیطی مقدمه محیط زیست عبارت است از آنچه فرایند زیستن را احاطه کرده و آن را در خود فرا گرفته و با آن در کنش متقابل قرار دارد. محیط زیست اثر بسیار گسترده‌ای بر چند و چون زندگی انسان دارد، به‌گونه‌ای‌که بهبود زندگی انسان در گرو بهسازی آن است. انسان برای زندگی در محیطی با کیفیت مطلوب نیاز به حقوق اساسی، آزادی، رفاه، برابری و محیط زیست سالم با حمایت رسمی مقامات دولتی و مسئولان دارد. بر این اساس تمامی کشورها باید مسئولیت متقابلی را برای حفاظت از محیط زیست بپذیرند. فهرست مطالب چکیده 1 کلید واژه 1 مقدمه 2 وضعیت محیط زیست شهر تهران 2 تاریخچه تدوین قوانین زیست محیطی در ایران 3 قوانین و مقررات زیست محیطی جنبه های گوناگون دارد: 4 بررسی برخی از قوانین و مقررات زیست محیطی مورد استفاده 5 ماده 14 و 15 و 16 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا 6 روش مطالعه 8 بحث و نتیجه گیری 9 منابع مورد استفاده 17 جدول (1) اهم مشکلات زیست محیطی واحدهای مورد ارزیابی 18 جدول (2) آثار زیان آور مواد موجود در فاضلاب های خانگی و صنعتی (هالک، فرح السادات، 1359) 19 مابع 22

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *