تاریخچه تصفیه خانه های آب تهران،فرآیند تصفیه آب و شرح مراحل و تاسیسات تصفیه آب

فنی و مهندسی
تاریخچه تصفیه خانه های آب تهران،فرآیند تصفیه آب و شرح مراحل و تاسیسات تصفیه آب

تاریخچه: تا سال ۱۳۰۶ آب شهر تهران توسط ۲۶ رشته قنات با مجموع آبدهی حدود ۷۰۰ لیتر در ثانیه تأمین می گردید.در این سال عملیات احداث کانال انتقال آب رودخانه کرج به تهران آغاز شد.این کانال که ۵۳ کیلومتر طول داشت و آب رااز روستای بیلقان کرج به جمشید آباد تهران منتقل می نمودند طی ۴ سال احداث گردید.۲۰ کیلومتر از این کانال سر پوشیده و بقیه روباز بود لذا احتمال آلودگی و اتلاف آب وجود داشت. از طریق این کانال مقدار ۵۳ سنگ به عنوان حق آبه و مقداری هم به عنوان سهمیه نه هشتاد و چهارم ۹/۸۴به آب تهران افزوده شد و به این ترتیب جمعاً قریب یکصد سنگ (حدود ۱۶۰۰ لیتر در ثانیه) آب توسط جویها به آب انبارهای منازل انتقال می یافت. درسال ۱۳۳۰ طرح اولیه لوله کشی تهران برای جمعیتی معادل ۹۰۰ هزار نفر به مرحله اجرا در آمد و دو خط لوله آبرسانی فولادی به ظرفبت ۲۴۲۰۰۰ متر مکعب در شبانه روز انتقال آب از آبگیر بیلقان به اولین تصفیه خانه (جلالیه) با ظرفیت تصفیه ۷/۲ متر مکعب آب در ثانیه درنظر گرفته شد ، بهره برداری از این خطوط لوله فولادی و تصفیه خانه جلالیه در سال ۱۳۳۴ آغاز گردید. کلمات کلیدی: تصفیه آب تصفیه خانه آب آشامیدنی فرآیند تصفیه آب تاریخچه تصفیه خانه های آب تهران فهرست مطالب مقدمه: ۱ بخش اول ۴ تاریخچه تصفیه خانه های آب تهران: ۵ ساخت تصفیه خانه کن: ۶ فرآیند تصفیه آب: ۸ مرحله اول – پیش تصفیه: ۸ الف – آشغالگیر: ۸ ب –پیش ته نشینی: ۹ ج- کلرزنی آب خام: ۱۰ مرحله دوم –تصفیه اصلی: ۱۰ شرح مراحل و تأسیسات تصفیه آب: ۱۱ شیر کنترل آب خام ۱۱ آشغالگیری ۱۳ اندازه‌گیری دبی آب ورودی به تصفیه خانه ۱۴ هوادهی ۱۶ روش های مختلف هوادهی ۱۷ آهک زنی (تنظیم pH آب و حذف سختی ) ۱۸ ته نشینی اولیه ۱۹ زلال سازی ۲۰ فرآیند انعقاد(کواگولاسیون) Coagulation 21 مکانیسم انعقاد سازی:: ۲۲ تحرک ذرات: ۲۲ فرآیند لخته سازی Floculation 23 فرآیند ته نشینی Sedimantation 23 زلال سازها (مستقل و ترکیبی ) ۲۴ استخرهای زلال ساز ترکیبی با بهره گیری از Sludge blanket : 28 صاف سازی ۳۰ الف- صافیهای تند با جریان ثقلی ۳۱ ب-صافیهای تند تحت فشار ۳۳ ج-صافیهای کند ۳۳ د- صافیهای ویژه ۳۵ ۱-د-میکروفیلترها ۳۵ ۲- د- صافیهای خاک دیاتومیت ۳۶ کلر زنی ۳۸ کلرزنی ثانویه ۳۹ -شناسایی کلر ۴۱ الف- ویژگی های فیزیکی ۴۱ ب-ویژگیهای شیمیایی ۴۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *