کاهش شدید بارش‌ها در گلستان/ تداوم خشکسالی در گلستان

به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای گلستان، حسن فرازجو اظهار کرد: در ادامه خشکسالی پاییز 1398، دی ماه امسال نیز از نظر مقدار بارندگی، در شرایط خشکسالی متوسط قرار داشته است، بارندگی این ماه نسبت به سال گذشته حدود 84 درصد کاهش یافته است.

وی افزود: میانگین بارندگی استان از ابتدای سال آبی99-98 تا پایان دی ماه حدود 131 میلیمتر بوده که نسبت به میانگین درازمدت که حدود 180میلیمتر است، کاهش حدود 27 درصدی دارد و نسبت به سال گذشته حدود 49 درصد کاهش نشان می‌دهد. 

* کاهش حدود 67 درصدی بارش برف در ایستگاه برف‌سنجی «درازنو»
وی افزود: ذخائر برف به دلیل سیکل کند هیدرولوژیکی، به عنوان منبعی که در فصول کم آبی می‌توان برای استفاده از آن برنامه‌ریزی کرد، مطرح است، در دی ماه 1398، بارش برف در ایستگاه برف‌سنجی «درازنو» حدود 58 سانتیمتر بوده که نسبت به سال گذشته که حدود 175 سانتیمتر برف داشته، کاهش حدود 67 درصدی نشان می‌دهد. این کاهش موجودی برف در ارتفاعات استان، از قابلیت جبران کمبود سایر منابع آب سطحی و زیرزمینی در فصول خشک می‌کاهد.
فرازجو بیان کرد: در شرایط اقلیمی موجود، روند تغییرات منابع آب استان کاهشی است به این صورت که حجم تجمعی آبدهی رودخانه‌ها از ابتدای سال آبی99-98  تا پایان دی ماه، نسبت به میانگین درازمدت در سرشاخه‌های حوضه گرگانرود حدود 28 درصد کاهش و در سرشاخه‌های «حوضه قره‌سو» حدود 15 درصد کاهش نشان می‌دهد.

* کاهش حدود 28 میلیون مترمکعبی حجم ذخیره سفره کم ‌عمق آب زیرزمینی گلستان
وی تصریح کرد: هر چند در پایان دی ماه1398، حجم ذخیره سفره کم ‌عمق آب زیرزمینی نسبت به متوسط این ماه در دوره آماری موجود، حدود 62 میلیون مترمکعب افزایش یافته است، اما حجم ذخیره سفره عمیق آب زیرزمینی نسبت به متوسط  این ماه در دوره آماری موجود، حدود 28 میلیون مترمکعب کاهش نشان می‌دهد.
مدیر دفتر مطالعات پایه شرکت آب منطقه‌ای گلستان افزود: شواهد نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر به علت تغییرات اقلیمی، افزایش دما، افزایش تبخیر،  برداشت منابع آب زیرزمینی و تغییر رابطه بارش – رواناب و تداوم اثر خشکسالی سال‌های گذشته، حتی وقوع بارش‌های نرمال و بیش از نرمال، لزوما به معنی حصول میانگین درازمدت آبدهی رودخانه‌ها و ذخیره سفره‌های آب زیرزمینی نیست لذا با توجه به محدودیت منابع آب، مدیریت صحیح مصرف در ماه‌های آتی بسیار مهم و ضروری است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.